KBO afdeling Maaskernen is een afdeling van KBO Limburg, die op zijn beurt weer is aangesloten bij de landelijke Unie KBO. De Unie KBO verstrekt 10 maal per jaar het magazine KBO-PCOB (voorheen Nestor) vol informatie, tips en raadgevingen speciaal voor 50 plussers.

De doelstelling:

De doelstelling van KBO afdeling Maaskernen is om de belangen van de ouderen te behartigen op het gebied van zorg en welzijn (zie bijlage). Bovendien bevordert de KBO de zelfredzaamheid van ouderen. KBO wil de ouderen zo lang mogelijk gezond, actief en betrokken houden bij de maatschappelijke ontwikkeling en heeft een actieve participatie van de leden hoog in het vaandel staan.

Onze kerntaken zijn:

- Belangenbehartiging in brede zin

- Dienstverlening en individuele ledenservice

- Het bevorderen van de ouderenparticipatie en sociale samenhang

Activiteiten:

In samenhang met de leden wordt jaarlijks een interessant activiteitenprogramma aangeboden. Dit programma is voor de helft vraaggericht ingevuld middels een enquete onder de leden, aangevuld met van belang zijnde informatieve, culturele en educatieve inhoudelijke thema's of onderwerpen. Een jaar activiteitenprogramma dat interessant is voor vitale en minder vitale leden. Over alle activiteiten van de KBO afdeling Maaskernen worden de leden schriftelijk geinformeerd door middel van een inlegvel in de Nestor en de plaatselijke regionale media.

Lidmaatschap:

De contributie voor het jaar 2018 bedraagt 22 euro voor het hele jaar.

Wilt u meer weten of wilt u lid worden, dan kunt u contact opnemen met de secretaris

R. Claessen - Van Wegberg, telefoon 0475 - 463441 of email: kbomk@live.nl

 

KBO afdeling Maaskernen

 

 

Home